Esame oficialus SUBARU atstovas Lietuvoje, todėl tik mes galime užtikrinti Jums prekės ženklo reikalavimus atitinkantį aptarnavimą, asmeninį dėmesį Jūsų poreikiams ir naujausių modelių gamą! 

 Aukšta aptarnavimo kokybė, konsultacija bei pagalba

 

 

Akcijos naujiems automobiliams

 

 

SUBARU pagalba kelyje

 

 

Patrauklios naudotų automobilių garantijos

 

 

Šiuolaikiškas visų automobilių kėbulų remonto cechas

 

 

Specialūs pasiūlymai serviso paslaugoms ir dalims

 

Pagrindiniai įmonės tikslai:

 • Užtikrinti efektyvų įmonės veiklos organizavimą;
 • Atsižvelgti į klientų pageidavimus, maksimaliai tenkinti jų poreikius;
 • Didinti pardavimus ir mažinti išlaidas;
 • Gerinti darbuotojų darbo sąlygas, skatinti jų kvalifikacijos kėlimą;
 • Gerinti įmonės infrastruktūros būklę, vykdyti techninį įmonės aprūpinimą, siekiant sėkmingo serviso veiklos vystymosi.

Šių tikslų įgyvendinimui įmonės vadovybė įsipareigoja:

 • Siekti patikimos ir abipusiai naudingos partnerystės su tiekėjais;
 • Analizuoti ir nuolat gerinti kokybės vadybos sistemos rezultatyvumą;
 • Periodiškai peržiūrėti ir koreguoti kokybės tikslus;
 • Taupiai ir racionaliai naudoti žaliavas ir energetinius išteklius;
 • Sistemingai kelti visų lygių darbuotojų kvalifikaciją;
 • Sudaryti sąlygas idėjų ir pasiūlymų realizavimui, įvertinant jų praktinę naudą;
 • Skatinti asmeninę darbuotojų atsakomybę už veiklos kokybę;
 • Skirti veiklai reikiamus išteklius ir pastangas.

Ekologija

Automobilių perdirbimas

Kaip automobiliai išrenkami ir perdirbami

Aplinkosauga prasideda, kai iš atitarnavusio automobilio išleidžiami skysčiai - alyvos, degalai, langų plovimo skystis, stabdžių skystis, aušiklis, kondicionieriaus šaltnesis. Vėliau išimama akumuliatorių baterija, nuimami ratų balansavimo svareliai ir dalys, turinčios polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų (PCB/PCT), švino ir gyvsidabrio.

Akumuliatorių baterijos ir ratų balansavimo svareliai bei alyvos yra perdirbama, o dalys, turinčios gyvsidabrio - išimamos saugojimui. Skysčiai, kurie negali būti pakartotinai panaudojami, perduodamos įmonėms, turinčioms leidimus juos perdirbti.

Sprogmenų turinčios dalys (oro pagalvės ir saugos diržų įtempėjai) sunaikinamos. Degalų ir dujų bakai, kad nesprogtų juos perdirbant, prakiurdomi.

Ardymas, siekiant pakartotinai panaudoti dalis ir medžiagas

Kitas etapas - katalizatoriaus išėmimas, ratų nuėmimas, o nuo 2002 metų - ir langų stiklų išėmimas stiklo perdirbimui bei kitų dalių, kurias galima pakartotinai panaudoti, išėmimas. Jei automobilyje yra dalių, kurias galima parduoti, jos išimamos ir, paruošus pardavimui, parduodamos kaip atsarginės dalys. Su automobilio saugumu susijusios dalys pakartotinai nenaudojamos.

Smulkinimas ir medžiagų atskyrimas

Atlikus su gamtosauga susijusius veiksmus ir nuėmus kai kurias dalis, automobilis siunčiamas perdirbimui, kurio metu susmulkinamas, siekiant atskirti medžiagas. Medžiagos rūšiuojamos rankomis arba naudojant magnetus, oro srovę, vandens vonias. Po rūšiavimo metalo laužas perdirbamas, o kai kurios medžiagos panaudojamos gauti energiją.

Technologijų tobulinimas, siekiant gerinti perdirbimą

Automobilių gamintojai jau kurdami automobilius, t.y. parinkdami medžiagas gamybai, skiria didelį dėmesį galimybei juos ateityje perdirbti. Be to, gamintojai, tobulindami automobilius, vadovaujasi nuostata, kad reikia iš anksto numatyti lengvus ir efektyvius gamtos apsaugos būdus.

Žinant medžiagas, naudojamas automobilio gamyboje, jų svorį, turint automobilio išrinkimo instrukcijas, galima pasirinkti geriausią automobilio perdirbimo būdą. Todėl automobilių gamintojai sukūrė įrankį, leidžiantį automobilių išrinkėjams ir perdirbėjams gauti visą tam būtiną informaciją. Tai programa IDIS - „International Dismantling Information System" (Tarptautinė išmontavimo informacijos sistema). Jos internetinis adresas www.idis2.com.

Tai kompiuterinė informacinė sistema, apimanti duomenis apie 48 automobilių rūšis, 430 jų modelių. Joje yra duomenys apie medžiagas, naudojamas įvairių dalių gamyboje. Kai kurie duomenys siekia net 1972 metų modelius. Sistema veikia 21 kalba, ji nuolat atnaujinama.

Automobilių gamintojai bendradarbiauja su jų išrinkimo ir perdirbimo įmonėmis, stengdamiesi rasti geriausius, greičiausius ir pigiausius perdirbimo būdus. Europoje, bendradarbiaujant automobilių gamintojams ir perdirbėjams, kuriamas metodas ir įranga sprogiųjų komponentų efektyviam ir saugiam neutralizavimui.

Europoje vystoma keletas projektų, siekiant sukurti ekonomiškai efektyvius kai kurių medžiagų perdirbimo metodus. Glaudžiai bendradarbiaudami su gamintojais, perdirbėjai didžiausią dėmesį skiria medžiagų, kurios šiuo metu utilizuojamos, perdirbimo būdų paieškai. Bendradarbiaujant jau pasiekta 5 procentais didesnio metalo kiekio perdirbimo ir geresnio kokybiškų degalų atskyrimo.

Daugiau informacijos apie SUBARU ekologinius projektus: http://www.subaru-earth.com